Privacybeleid Bonop

Over ons privacybeleid

Bonop Media geeft veel om je privacy. We verwerken alleen gegevens die we nodig hebben voor (het verbeteren van) onze diensten en gaan zorgvuldig om met alle informatie die we over jou en je gebruik van onze diensten verzamelen. Je gegevens worden niet gedeeld met derden voor commerciële doeleinden. Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Bonop Media. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 08/06/2021, bij publicatie van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke informatie over jou door ons wordt verzameld, waarvoor deze gegevens worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens kunnen worden gedeeld met derden. We leggen je ook uit hoe we je gegevens opslaan, hoe we je gegevens beschermen tegen misbruik en welke rechten je hebt met betrekking tot de persoonlijke gegevens die je ons verstrekt. Als je vragen hebt over ons privacybeleid, neem dan contact op met onze privacycontactpersoon, je vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Over onze gegevensverwerking

Hieronder kun je lezen hoe we je gegevens verwerken, waar we ze opslaan, welke beveiligingstechnieken we gebruiken en voor wie de gegevens zichtbaar zijn.

Webhosting

Versio Wij maken gebruik van de webhosting- en e-maildiensten van Versio. Versio verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt deze gegevens niet voor eigen doeleinden. Deze partij kan echter wel meta-gegevens verzamelen over het gebruik van hun diensten. Dit zijn echter geen persoonsgegevens. Versio heeft de nodige voorzorgsmaatregelen en beveiligingsmaatregelen genomen, zowel technisch als organisatorisch, om verlies, misbruik en oneigenlijk gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Versio is tot geheimhouding verplicht op grond van de overeenkomst die wij met hen hebben.

E-mail en mailinglijsten

MailChimp Wij maken gebruik van de e-maildiensten van MailChimp, een derde partij die het e-mailverkeer op onze websites en eventuele nieuwsbrieven faciliteert. Alle bevestigingsmails die je van onze website en webformulieren ontvangt, worden naar je verzonden vanaf de servers van MailChimp. MailChimp gebruikt je naam en e-mailadres niet voor eigen doeleinden. Onderaan elke geautomatiseerde e-mail die vanaf onze website wordt verzonden, vind je een link om je af te melden. Als je op deze link klikt, ontvang je geen geautomatiseerde e-mails meer van onze website. Houd er rekening mee dat dit de functionaliteit van onze website sterk kan beïnvloeden. Je persoonlijke gegevens worden veilig opgeslagen, verzonden en vergrendeld door MailChimp. MailChimp gebruikt cookies en andere internettechnologieën die bijhouden of e-mails worden geopend en gelezen. Daarnaast verzamelt MailChimp informatie over jou als ontvanger en de onderwerpen van deze e-mails met als doel de kwaliteit van hun service te verbeteren, deze gegevens worden 30 dagen bewaard. MailChimp behoudt zich het recht voor om jouw persoonlijke gegevens te gebruiken om hun diensten verder te verbeteren en, binnen deze context, te delen met derden.

My webhost Voor onze reguliere zakelijke e-mail maken we gebruik van de e-maildiensten van My webhost. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies of corruptie van je gegevens te voorkomen. My webhost heeft geen toegang tot onze mailbox en wij behandelen ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Betalingsverwerkers

Mollie Voor het afsluiten en verwerken van (een deel van) onze betalingen in onze webshop maken wij gebruik van de betaalprovider Mollie. Mollie verwerkt je naam, adres en woonplaatsgegevens. Ook verwerken zij betaalgegevens zoals je bankrekeningnummer of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor om jouw persoonlijke (geanonimiseerde) informatie te gebruiken om haar dienstverlening verder te verbeteren en in dit kader te delen met derden. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van jouw persoonsgegevens zijn ook van toepassing op alle diensten van Mollie waarbij gebruik wordt gemaakt van derden. Mollie bewaart je gegevens niet langer dan de termijnen die op grond van de toepasselijke rechtsgronden zijn toegestaan.

Stripe.com Om (een deel van) de betalingen in onze webshop te verwerken, maken wij gebruik van het platform van Stripe.com. Stripe.com verwerkt je naam, adres en woonplaatsgegevens en betaalgegevens zoals je bankrekening- of creditcardnummer. Stripe.com heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen. Stripe.com behoudt zich het recht voor om jouw gegevens te gebruiken om haar dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens te delen met derden. Stripe.com deelt persoonsgegevens en informatie met betrekking tot uw financiële positie met kredietbeoordelaars in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit). Alle bovenstaande waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn ook van toepassing op de onderdelen van de diensten van Stripe.com waarvoor zij derden inschakelen. Stripe.com zal je gegevens niet langer bewaren dan is toegestaan volgens de wettelijke termijnen.

Beoordelingen

TrustPilot Wij verzamelen beoordelingen via het platform van TrustPilot . Als je een beoordeling achterlaat via TrustPilot ben je verplicht om je naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. TrustPilot deelt deze informatie met ons zodat we de beoordeling kunnen koppelen aan je bestelling. TrustPilot publiceert je naam en woonplaats ook op haar eigen website. In sommige gevallen kan TrustPilot contact met je opnemen om een toelichting te geven op je beoordeling. In het geval dat we je uitnodigen om een beoordeling achter te laten, delen we je naam en e-mailadres met TrustPilot. Zij zullen deze informatie alleen gebruiken om je uit te nodigen een beoordeling achter te laten. TrustPilot heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. TrustPilot behoudt zich het recht voor om derden in te schakelen voor het verlenen van haar diensten en wij hebben TrustPilot hiervoor toestemming gegeven. Alle bovenstaande garanties met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn ook van toepassing op die onderdelen van de dienstverlening waarvoor TrustPilot derden inschakelt.

Transport en logistiek

PostNL Als je bij ons een bestelling plaatst, is het onze verantwoordelijkheid om je bestelling succesvol bij je te laten bezorgen. Voor de bezorging maken wij gebruik van de diensten van PostNL. Voor een succesvolle levering is het belangrijk dat wij je naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens uitsluitend om de bezorgovereenkomst uit te voeren. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, zullen zij deze gegevens met deze partijen delen.

DHL Als je bij ons een bestelling plaatst, is het onze verantwoordelijkheid om je bestelling succesvol bij je te laten bezorgen. Voor de bezorging maken wij gebruik van de diensten van DHL. Voor een succesvolle levering is het belangrijk dat wij je naam, adres en woonplaatsgegevens met DHL delen. DHL gebruikt deze gegevens uitsluitend om de leveringsovereenkomst uit te voeren. In het geval dat DHL onderaannemers inhuurt, zullen zij deze informatie met deze partijen delen.

GLS Als je bij ons een bestelling plaatst, is het onze verantwoordelijkheid om je bestelling succesvol bij je te laten bezorgen. Voor de bezorging maken wij gebruik van de diensten van GLS. Voor een succesvolle levering is het belangrijk dat wij je naam, adres en woonplaatsgegevens met GLS delen. GLS gebruikt deze gegevens met als enige doel de overeenkomst van levering uit te voeren. In het geval dat GLS onderaannemers inhuurt, zullen zij deze informatie met deze partijen delen.

Diverse Transportbedrijven Wanneer je een bestelling bij ons plaatst, is het onze taak om je pakket bij je te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van Diverse Transportbedrijven om de leveringen uit te voeren. Het is daarom noodzakelijk dat wij je naam, adres en woonplaats met deze verschillende transportbedrijven delen. Deze gebruikt deze gegevens alleen voor het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat het transportbedrijf onderaannemers inschakelt, stelt het transportbedrijf jouw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Doel van gegevensverwerking

Algemeen doel van gegevensverwerking

We gebruiken je gegevens uitsluitend om je onze diensten te kunnen leveren. Dit betekent dat het doel van de verwerking van deze gegevens in directe relatie staat tot de opdracht of taak die je ons aanbiedt. We gebruiken deze gegevens niet voor (geadresseerde) marketingdoeleinden. Als je gegevens met ons deelt en we gebruiken deze gegevens om - niet op basis van een verzoek - op een later moment contact met je op te nemen, zullen we eerst om expliciete toestemming vragen. Je gegevens worden niet gedeeld met derden, met een ander doel dan om te voldoen aan boekhoudkundige en administratieve verplichtingen. Deze derden hebben allen een geheimhoudingsplicht op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben, een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Informatie die automatisch door onze website wordt verzameld, wordt verwerkt met als enig doel om je te voorzien van en/of onze diensten verder te verbeteren. Deze informatie (bijvoorbeeld je IP-adres (geanonimiseerd), webbrowser en besturingssysteem) is geen persoonlijke informatie. Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek In sommige gevallen kunnen we door de overheid worden verplicht tot een wettelijke plicht om je informatie te delen met als doel te helpen bij een fiscaal of strafrechtelijk onderzoek. In dergelijke gevallen zijn we genoodzaakt om hieraan mee te werken, maar zullen we, op basis van wettelijke mogelijkheden, bezwaar maken.

Bewaartermijnen

We bewaren je gegevens zolang je klant bij ons bent. Dit betekent dat we je klantprofiel bijhouden en bewaren totdat je ons laat weten dat je geen gebruik meer wilt maken van onze diensten. Een dergelijk bericht fungeert ook als een verzoek om vergeten te worden. We zijn verplicht om facturen met jouw (persoons)gegevens te bewaren vanwege relevante administratieve verplichtingen, deze informatie wordt veilig bewaard zolang de relevante termijn voor deze verplichtingen nog niet is verstreken. Personeel heeft geen toegang meer tot jouw klantprofiel en eventuele documenten die gemaakt zijn vanwege jouw opdracht of taak.

Jouw rechten

Op basis van geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb je als betrokkene bepaalde rechten als het gaat om persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Hieronder vind je een uitleg van deze rechten en hoe je je als betrokkene op deze rechten kunt beroepen. Om misbruik te voorkomen sturen wij facturen en kopieën van uw gegevens in principe alleen naar e-mailadressen die u aan ons kenbaar heeft gemaakt. Mocht je deze gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post willen ontvangen, dan vragen we je om je dienovereenkomstig te identificeren. We houden een administratie bij van afgesloten verzoeken, in het geval van een verzoek om vergeten te worden houden we een administratie bij van geanonimiseerde gegevens. Je ontvangt alle facturen en kopieën van gegevens in bestanden die zijn gestructureerd in een machineleesbaar formaat op basis van gegevensclassificaties die wij binnen ons systeem gebruiken. Je behoudt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoedt dat wij jouw persoonsgegevens verkeerd behandelen of gebruiken.

Recht op inzage

U behoudt te allen tijde het recht om de gegevens die wij verwerken en die op uw persoon betrekking hebben of herleidbaar zijn, in te zien. Je kunt een verzoek tot inzage richten aan onze contactpersoon die verantwoordelijk is voor privacyzaken. Je ontvangt binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd, sturen we je via het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met daarbij een overzicht van verwerkers die deze gegevens beheren en vermelden we ook onder welke categorieën we deze gegevens opslaan.

Recht op rectificatie

U behoudt te allen tijde het recht om de gegevens die wij verwerken en die op uw persoon betrekking hebben of herleidbaar zijn, te laten aanpassen. Je kunt een dergelijk verzoek indienen bij onze contactpersoon die verantwoordelijk is voor privacyzaken. Je ontvangt binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd, sturen we je via het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

Je behoudt te allen tijde het recht om de gegevens die wij verwerken en die een relatie hebben of herleidbaar zijn tot jouw persoon te beperken. Je kunt een dergelijk verzoek tot beperking richten aan onze contactpersoon die verantwoordelijk is voor privacyzaken. Je ontvangt binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt goedgekeurd, sturen we je, via het e-mailadres dat bij ons bekend is, een bevestiging dat de verwerking van je gegevens wordt beperkt totdat je ervoor kiest om deze beperking ongedaan te maken.

Recht op overdraagbaarheid

U behoudt te allen tijde het recht om te verzoeken dat de gegevens die wij verwerken en die een relatie hebben of herleidbaar zijn tot uw persoon, worden verwerkt door een derde partij naar keuze. U kunt een dergelijk verzoek sturen naar onze contactpersoon die verantwoordelijk is voor privacyzaken. Je ontvangt binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij u via het bij ons bekende e-mailadres uw (persoons)facturen of kopieën van gegevens die wij, of derden namens ons, hebben verwerkt. Het is zeer waarschijnlijk dat wij in een dergelijk geval onze diensten niet meer aan u kunnen aanbieden, omdat wij de veiligheid van de eerdere gegevens niet meer kunnen garanderen.

Recht van bezwaar en andere rechten

U behoudt te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, of namens ons door derden. In geval van een dergelijk bezwaar zullen wij alle verwerkingen van uw gegevens onmiddellijk staken terwijl uw bezwaar wordt onderzocht en behandeld. In geval van een gerechtvaardigd bezwaar zullen wij alle facturen en/of kopieën van persoonsgegevens die wij, of derden namens ons, tot op dat moment hebben verwerkt retourneren en de verwerking daarna staken. Je behoudt ook het recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde besluitvormingsprocessen of profilering. Wij verwerken je gegevens op een zodanige manier dat dit recht niet van toepassing is. Mocht je van mening zijn dat dit recht wel van toepassing is, dan vragen we je contact op te nemen met onze contactpersoon die verantwoordelijk is voor privacyzaken.

Privacybeleid wijzigingen

We behouden te allen tijde het recht om ons privacybeleid aan te passen. Op deze pagina staat echter altijd de meest recente versie van ons privacybeleid. Mocht een nieuw privacybeleid gevolgen hebben voor de wijze waarop wij recentelijk verzamelde gegevens met betrekking tot jouw persoon verwerken, dan stellen wij je daarvan per e-mail op de hoogte.

Bedrijfsgegevens

Bonop Media

Av. Severo Ochoa 28, 29603 Marbella, Spain  [email protected]

Contactpersoon voor privacykwesties Sam R. Braun [email protected]

Aanmelden & je account aanmaken

Door een gratis Bonop account aan te maken kun je bieden op items, reageren op items of zelf items gaan verkopen.

Aanmelden   Aanmelden